President Jimmy Merry, Jr. KC9RPX
01/2018 - 12/2018
Vice-President Tim Day AC9ML
01/2018 - 12/2018
Secretary/Treasurer Bill Wootton KC9ACL
01/2018 - 12/2018
Public Relations Officer Rosalie WhiteK1STO
01/2018 - 12/2019


Board Member Ray Stevens KB9LGS
01/2018 - 12/2020
Board Member Pete BeckerN9UW
01/2018 - 12/2020
Board Member Jeff Busch KC9UIE
01/2018 - 12/2019
Board Member Bill Evans N9SYI
01/2018 - 12/2019


BARC Constitution (Word)
BARC ByLaws (Word)